CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ, NHÀ VĂN PHÒNG, NHÀ XƯỞNG TIÊU BIỂU